Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Keratinocyte enucleation – a novel mechanism of importance in inflammation and autoimmunity


Huvudsökande: Ole Sørensen
Arbetsplats: Inst. för kliniska vetenskaper, Lund


Hornlagret - det yttersta skyddande skikt av huden- består av döda kärnlösa celler. Hur hudens celler förlorar sina kärnor för att bilda hornlagret har varit okänt. Vi har utvecklat en modell som för första gången gör det möjligt att studera denna processen. Våra data visar att hudens celler utsöndrar kärninnehållet som efteråt bryts ned utan för cellerna. Vid autoimmune hudsjukdomar finns cellkärnorna kvar i hornlagret (benämnt parakeratos). Vi har hittat att dessa cellkärnor i hornlagret vid parakeratos egentligen är rester av utsöndrat kärninnehåll, som enligt vår hypotes orsaka inflammation och utveckling av autoimmune sjukdomar. Vi önskar nu undersöka: • Hur kärnutsöndringen bidrar till bildningen av hornlagret • Hur kärnutsöndringen är reglerad. • Hur utsöndrade (parakeratotiska) kärnorna i hornlagret bidrar till inflammation, autoantikroppar och autoimmun sjukdom till exempel atopisk dermatit och systemisk lupus erythematosus Parakeratos finns båda ved autoimmune hudsjukdomar atopisk dermatit och vid andra autoimmune sjukdomar som systemisk lupus erythematosus. Vi tror att de utsöndrade cellkärnorna vid parakeratos kan vara en orsak till inflammation och ha betydelse för utveckling av autoantikroppar och autoimmune sjukdomar. Detta kommer förhoppningsvis på sikt att bidra till utveckling av nya typar behandlingar mot de försvagande sjukdomar som orsakas av defekter i hornlagret.