Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Contact allergy to Medical Devices for type 1 diabetes patients


Huvudsökande: Martin Mowitz
Arbetsplats: , Malmö


De senaste åren har användning av glukossensorer och insulinpumpar möjliggjort förbättrad blodsockerkontroll för individer med diabetes. Dessvärre upplever en stor del av användarna hudbiverkningar. I många fall är reaktionerna orsakade av allergiframkallande ämnen i sensorer och pumpar. Flera av dessa ämnen har identifierats med hjälp av kemiska analyser utförda på vår avdelning. Hur vanligt det är med kontaktallergi mot ämnen i sensorer och pumpar är i dagsläget okänt eftersom de siffror som hittills rapporterats enbart baseras på patienter utredda vid hudkliniker. Målet med detta projekt är att genom en enkätundersökning och allergitester undersöka förekomsten av hudreaktioner och kontaktallergi. Ämnena som testas baseras på fynd från kemiska analyser av sensorer och pumpar. Vidare vill vi undersöka hur väl olika barriärmaterial som ofta används mellan hud och sensor/pump för kan skydda mot allergiframkallande ämnen. Vi avser också att studera hälsoekonomiska effekter av att patienter utvecklar hudreaktioner och kontaktallergier. Genom en ökad kunskap om vilka ämnen som orsakar kontaktallergi mot sensorer/pumpar kan vi förbättra allergi-diagnostiken och möjligheten att ge råd om alternativa produkter för allergiska individer. På längre sikt kan denna kunskap leda till att mindre allergiframkallande produkter kan tas fram.