Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Metabolism in psoriasis


Huvudsökande: Jakob Wikström
Arbetsplats: Medicin Solna, Stockholm


Mål Att undersöka ämnesomsättningen i psoriasishud och identifiera nya mål för behandling. Bakgrund Psoriasis är en allvarlig inflammatorisk hudsjukdom karaktäriserad av tjock, rodnad hud som orsakas av T-celler och andra immunceller vilka utsöndrar en rad olika inflammatoriska cytokiner som stimulerar keratinocyters (övre hudcellers) överdrivna tillväxt. Mekanismerna nedströms cytokinerna är dock endast delvis förstådda och vidare forskning behövs. Det är välkänt att psoriasis förändrar ämnesomsättningen (metabolismen) och att risken för diabetes, höga blodfetter och fetma är förhöjd. Emellertid är de metabola förändringarna i psoriasishuden självt ej förstådda i detalj vilket är en förutsättning för nya metabolt verkande läkemedel. Metod Projektet kommer att vila på tre ben: 1) Hudbiopser från patienter, 2) Cellkulturförsök och 3) Djurmodeller. Metabolismen kommer att undersökas med basala laboratorietekniker såsom immunohistokemi, western blot (proteintest) och RT-qPCR (RNA-test) samt avancerade metoder såsom RNA-sekvensering och metabolomics (masspektrometri av ämnesomsättningsmolekyler). Sjukdomsrelevansen av mekanismer identifierade i 1) och 2) kommer att testas i djurmodeller för psoriasis mha metabolt verkande läkemedel. Förväntat resultat Projektet förväntas leda till påtagligt ökad kunskap om ämnesomsättningen i psorisiashud och således bättre förståelse av sjukdomen och möjlighet till nya behandlingar.