Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Vitamin D status, Staphylococcus aureus and immunological response in patients with psoriasis and atopic eczema treated with phototherapy and etanercept with focus on vitamin D receptor (VDR) and vitamin D-binding protein (DBP)


Huvudsökande: Amra Osmancevic
Arbetsplats: Sahlgrenska University Hospital, Göteborg


Bakgrund: Psoriasis och atopisk dermatit (AD) är de vanligaste inflammatoriska hudsjukdomarna förknippade med symtom från andra organ som ett uttryck för ett generaliserat inflammatoriskt tillstånd. Ljusbehandling med UVB som ges till båda patientgrupperna har en immunosuppressiv effekt och denna effekt beror delvis på D-vitaminproduktion. Vår hypotes är att nedreglering av cytokinproduktion efter UVB (i samband med ökade D-vitaminhalter i blodet och i huden) kan leda till minskad känslighet för infektion och inflammation. Mål: Vi kommer att mäta uttryck av inflammatoriska parametrar och nivåer av D-vitamin relaterade molekylär i blodet och i huden, före och efter ljusbehandling samt före och under behandling med etanercept, och jämföra dessa värden med nivåerna hos friska personer. Arbetsplan: Blod- och hudprover för mätning av D-vitamin och dess metaboliter, uttryck av vitamin D-receptor (VDR) och inflammatoriska cytokiner (IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL- 12, IL-13, IL-17, IL-23, IFN-a, IFN-y, TNF-a) togs innan behandling och efter 10-12 veckors behandling med UVB respektive etanercept i 4 patientgrupper: 1. AD, behandlad med UVB, 2. Psoriasis, behandlad med UVB, 3. Psoriasis, behandlad med etanercept och 4. Friska individer. Betydelse: Vi vill öka kunskapen om hur hudinducerad D-vitaminsyntes påverkar den inflammatoriska processen i blodet och i huden hos patienter med psoriasis och AD.