Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Novel roles of apolipoprotein E in host defense and protein aggregation in the skin


Huvudsökande: Jitka Petrlova
Arbetsplats: Clinical Sciences, Lund


Förmågan att effektivt kunna läka sår är evolutionärt viktig för vår överlevnad. Jämfört med antibiotika har medfödd immunitet funnits i miljontals år – och jag tror att vi skall fundera över tillämpningar av dessa koncept i en tid av tilltagande antibiotikaresistens. Alla sår, oavsett om de uppkommer genom trauma, brännskador eller vid operationer, är i riskzonen för att bli smittade av bakterier, vilket i sin tur kan leda till invasiva infektioner. Vår upptäckt är baserad på den enkla, men oväntade observationen, där fragment från apolipoprotein E:s isoformer, vilka är vanliga proteiner i blodet viktiga för fettmetabolismen, kan hittas i sår där de kan aggregera med både bakterier och deras toxiner. Aggregeringen sker snabbt i såren och får bakterier och endotoxiner att inte bara samlas utan också att bli “uppätna” av kroppens inflammatoriska celler. Vi visar här en tidigare okänd roll hos fragmenten från apolipoprotein E:s isoformer. Denna roll involverar endotoxin- och bakterieinducerad aggregering och avlägsnande, vilket underlättar clearance (uppstädning) och mikrobiell avdödning. Naturen har effektivt skapat olika försvarsmekanismer och sårläkning är en rik källa till nya upptäckter. Vi anser det viktigt att förstå de biologiska rollerna hos värdförsvarsmolekylerna och deras betydelse för utvecklingen av nya förebyggande åtgärder mot infektioner.