Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Identification of microRNAs regulating human keratinocyte stem cell fate: implications for wound therapies


Huvudsökande: Guanglin Niu
Arbetsplats: Department of medicine, Stockholm


Kroniska sår är vanliga och allvarliga sjukdomar som saknar effektiva behandlingar. För att identifiera nya terapeutiska mål behövs en bättre förståelse av den relaterade molekylära patogenesen. MicroRNA (miR) är en viktig komponent i det “epigenetiska landskapet”, och det har visat sig att modulering av ett fåtal miR räcker för att inducera pluripotens och transdifferentiera celler. Viktigt att notera är att miR har en stor potential att användas för diagnos och terapi, vilket har visats genom flera kliniska prövningar. Mitt mål är att identifiera de miRs som modulerar den centrala regleringen som styr mänskliga keratinocyt stamcellsfunktioner och att utveckla en miR-formulering för en effektiv och säker sårbehandling. För att lösa detta planerar jag att (i) identifiera de miR som är avgörande för keratinocyt stamcellsfunktioner genom funktionell screening med hög kapacitet, (ii) undersöka de molekylära mekanismerna för miR med positiva läkningseffekter, (iii) utforska den terapeutiska potentialen hos kärn-miR eller miR-cocktail med förbättrade leveransstrategier i kliniskt relevanta sårmodeller, och (iv) tillämpa miR för att förbättra den nuvarande cellterapin för sår som är svåra att läka. Sammantaget kommer denna studie att ge en helhetsbild av miR-reglerade genetiska nätverk och deras synergieffekter som ligger till grund för keratinocyternas plasticitet, vilket i sin tur kommer att ge viktiga insikter inte bara i behandlingen av kroniska sår utan även i regeneration och föryngring av huden.