Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Studies of the chemical processes causing barrier deficiency in skin disease


Huvudsökande: Lars Norlen
Arbetsplats: , Stockholm


En detaljerad förståelse för hudbarriärens funktion och bildning kan ge insikt i de kemiska processerna bakom barriärskada vid hudsjukdom.
 Det långsiktiga målet med föreliggande studie är att konstruera en kemiskt fungerande atommodell av hudbarriärens hela bildningsprocess och med hjälp av denna rekonstruera kemin vid olika störningar i bildningen av hudbarriären.
 Arbetet sker med hjälp av avancerad molekylärdynamisk datorsimuleringsteknik kombinerad med avancerad hög-upplöst vävnads-kryo-elektron mikroskopi och avancerad elektron mikroskopi simulering.
 Flera hudsjukdomar, tex eksem, psoriasis och iktyos, karaktäriseras av en störd barriärfunktion. Det ligger nära till hands att anta att barriärskada vid hudsjukdom kan vara resultatet av olika störningar i bildningen av hudens barriär.
Projektet kan ha bred betydelse för Dermatologin och även för andra medicinska områden, då den av oss utvecklade helt nya proceduren (kryo-elektron mikroskopi/molekylärdynamisk simulering/elektron mikroskopi simulering) i praktiken kan appliceras på vilket biomedicinskt system som helst i vilken cell eller vävnad som helst. Vår studie har således potentialen att öppna dörren för en "äkta" molekylär medicin.