Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

A nationwide multidisciplinary e-health platform for atopic dermatitis patients – mixed model approach including different stakeholders.


Huvudsökande: Åke Svensson
Arbetsplats: Clinical Research Center, Malmö, Lund


Atopisk dermatit (AD), är en vanlig inflammatorisk, starkt kliande, hudsjukdom som årligen drabbar ca 20% av barn och 5-10% i vuxen ålder. Det finns ett stort lidande associerat med AD och en omfattande påverkan på patienters livskvalité. Att patienter med AD eller föräldrar till barn med AD får adekvat information om sin sjukdom, försämrande faktorer och behandling är grundläggande för att få goda behandlingsresultat. Patientutbildning behöver ofta upprepas och utbildningens kvalité är beroende av kompetensen hos utbildande vårdpersonal. Vidare finns stora skillnader nationellt avseende tillgång till patientutbildning, och vissa patienter har inte alls tillgång. Vi har för avsikt att utveckla en digital plattform för patientutbildning. Denna kommer noggrant utvärderas och därefter förhoppningsvis kunna erbjudas nationellt. För att möjliggöra detta kommer vi som första delprojekt genomföra en fokus-grupps-studie där vi intervjuar patienter med AD för att få kvalitativa och kvantitativa data som, förutom omfattande material från vårdgivare i 33 länder, kommer ligga till grund för utvecklingen av den digitala patientutbildningen. Förutom att potentiellt effektivisera vården och minska sjukvårdskostnader på sikt, kommer detta ge oss möjlighet att uppnå vårt mål: att minska skillnader i vårdkvalité för patienter med AD i Sverige och harmonisera patientutbildningen som ges runt om i landet.