Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

CYCLOPHILIN D REGULATION OF COLLAGEN SYNTHESIS


Huvudsökande: Ritu Bansal
Arbetsplats: Dermato-Venereology division, Dep. of Medicine Solna, Stockholm


Kollagen är den vanligaste förekommande typen av protein i kroppen, särskilt i huden där de vanliga kollagentyperna utgör 70 % av vikten. Kollagen är framförallt känt som ett strukturellt protein med mekaniska funktioner men en signaleringsroll hos proteinet börjar också erkännas. För mycket eller för lite kollagen är viktiga fenomen i en mängd olika sjukdomar och tillstånd i huden och andra kroppsdelar. Medan den molekylära regleringen av kollagenproduktionen är relativt välbeskriven i interna organ som drabbas av bindvävsomvandling, t ex levern, är kollagenproduktion mindre förstått i huden. Vi fann av en slump att ökat uttryck i huden av cyclophilin D, ett protein i cellens kraftstationer mitokondrierna, är associerat med ökning också av kollagen. Vidare fann vi att läkemedelshämning av cyclophilin D i en grisbaserad sårläkningsmodell var förknippat med en reduktion av det kollagenrika läkköttet, den sk granulationsvävnaden. Därför föreslår vi att cyclophilin D är involverat i regleringen av kollagenproduktionen. Vi planerar att undersöka detta med en kombinerad strategi som innefattar cellkulturexperiment, avancerad undersökning av genuttryck och även i en musmodell som saknar cyclophilin D protein. Denna studie har potentialen att upptäcka hur kollagenproduktionen regleras av en alldeles ny länk till mitochondrierna. Detta kan kan ha betydelse för ett flertal tillstånd i huden och andra organ.