Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Wearable bioelectronics to monitor bacterial skin infection (eWear)


Huvudsökande: Onur Parlak
Arbetsplats: Dermatology and Venereology, Solna


Bakteriella hudinfektioner är relativt vanliga och kan variera i allvarlighetsgrad från lindriga till livshotande. Trots att de kan få allvarliga följder baserar ofta läkare diagnosen vid små och ytliga hud- och sårinfektioner på kroppsundersökning och symtom. Vid en klinisk utvärdering kan man dock inte med säkerhet avgöra vilken mikroorganism som orsakar sårinfektionen eller vilken behandling som har bäst effekt. Dagens diagnosmetoder tar vanligtvis ett eller två dygn att utföra, vilket ofta resulterar i suboptimal behandling med antibiotika som påverkar den kommensala mikrofloran negativt och ökar den antimikrobiella resistensen. Sammankoppling av nya kroppsburna bioelektroniska tekniker kan innebära ett paradigmskifte. Kroppsburen bioelektronik har stor potential inom klinisk hälso- och sjukvård där den kan användas för att övervaka fysiologiska signaler och bidra till bästa möjliga hälsostatus hos öppenvårdspatienter. Projektet eWear föreslår här framtagning av ett plåster för multiplexerad elektrokemisk mätning av bakterier och bakteriella biprodukter för tidig diagnos av bakteriella hud- och sårinfektioner genom användning av en modell av human hud ex vivo. Genom att kombinera avancerade mikrotillverkningstekniker syftar projektet till utformning av en uppsättning mikroelektroder med aptamer-baserad elektrokemisk bioavkänning för målspecifik och amplifieringsfri detektering av Staphylococcus aureus och Pseudomonas aeruginosa, och direkt redoxmätning av bakteriella biprodukter för tidig diagnos och övervakning av hud- och sårinfektioner.