Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Bacterial biofilm, skin microbiota, and type 2-inflammation in atopic dermatitis.


Huvudsökande: Andreas Sonesson
Arbetsplats: Division of Dermatology, Department of Clinical Sciences, Lund


Patienter med böjveckseksem är känsliga för infektioner i huden. Hudbakterier (Staphylokockus aureus) finns i huden vid eksem och rapporter har avslöjat förekomsten av bakteriesamhällen omslutna av en matris, så kallad biofilm, i eksemhud. Kroniska infektioner av hudbakterier som bildar biofilm kan aktivera immunförsvaret och ge skador i hudbarriären. Omvänt kan inflammationen i huden påverka utvecklingen av biofilmsinfektioner. Det övergripande målet är att generera ny kunskap om hur bakterier påverkar eksem. Projektet kan leda till ny förståelse av hur biofilm påverkar eksemsjukdomen och typ-2 inflammation. Kroppsegna substanser och produkter från bakterier är kandidater för upptäckt av nya behandlingar som kan förhindra de inflammatoriska processerna vid eksem. Detta kommer vi att undersökas i experimentella modeller där vi använder eksemhud. Med hjälp av svep elektron mikroskopi, och molekylära undersökningar av eksemhud kan vi testa hur bakteriernas biofilm påverkar inflammationen vid eksem. Vidare kommer de bakteriedödande effekterna av antiseptiska ämnen och av små proteinfragment testas på bakteriell biofilm i avdödningsförsök men också i framtida kliniska prövningar. Kunskap om samspelet mellan värdförsvar och bakterier kan ha stor betydelse och underlätta utvecklingen av strategier för att förebygga och behandla effekterna av infektion och biofilmsbildning vid eksem.