Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Enhancement of anti-tumor effects of checkpoint inhibitors by selenium in melanoma.


Huvudsökande: Lotta Gustafsson
Arbetsplats: Clinical Sciences, Lund


Immunoterapi är en av de mest effektiva behandlingsmodaliteterna för melanom och har visat lovande resultat för ökad överlevnad hos patienter. Flera checkpoint modulatorer (PD-1 ligand, en antikropp mot programmerad cell död receptor) samt cytotoxiska T lymfocyt antigen 4 (CTLA-4) har godkänts av FDA (Food and Drug Administration) för klinisk behandling av melanom. Samtidigt man visat att kombinera dessa hämmare med chemo- strålning eller andra immun-modulatorer kan leda till ökad effekt. Selen (Se) är ett viktigt spårämne som signifikant hämmar tillväxten av cancerceller. Dessutom har vi och andra funnit att Selen uppvisar immunmodulerande effekter. Selen ökadar andelen av CD4 + T-hjälparceller och tillbakabildar de tumörinducerade CD8 + T-cellerna i brösttumörbärande möss. Dessutom har det visat sig att selen ökar melanomceller att kunna kännas igen av vårt immunförsvar genom att MHC klass I-cellytantigener på B16F10 melanomceller ökar. Dessutom har flera studier visat att T-regulatoriska celler som tar sig in i tumören (Tregs) försämrar det immunsvaret mot tumören och är förknippat med sämre utfall hos melanompatienter. Vi har visat att Se minskar infiltrationen av T regulatoriska celler i tumörvävnad samt att Selen destabiliserar T regulatoriska celler i tumören och spelar därför en viktig roll vid behandling av melanom. Följaktligen kan Selen potentiellt kombineras med immunomodulerande behandlingar hos melanompatienter. Anti-PD-1 som är godkänt av FDA är aktiv i melanom men endast hos en minoritet av patienter. Vi har visat att Selen kan förbättra effekten av anti-PD-1. Selen kan fungera som en potentiell billig immunmodulator för att förbättra anti- tumörseffekten av anti-PD-1 eller anti-PD-1 / anti-CTLA4-kombinationen i kliniken. Målet med min forskning är: 1. Att verifiera att Selen kan förbättra effekten av anti-PD-1. 2. Att undersöka mekanismerna varför Selen förstärker antitumörverkan av anti-PD-1.