Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Profiling and integrating the multi-omics highlight dynamic molecular signatures in human skin wound healing


Huvudsökande: Zhuang Liu
Arbetsplats: Dept. of Medicine Solna, STOCKHOLM


Sårläkning är en komplex och dynamisk process för att hålla vår hud intakt. Denna subtila reparationsprocess störs ofta under olika patologiska förhållanden, vilket resulterar i svåra att läka sår och blir ett allvarligt bekymmer och ekonomisk börda för vårt samhälle. Utvecklingen av mer effektiv terapi för kroniska sår är dock ett pressande behov som hindras av den begränsade kunskapen om den relaterade molekylära patogenesen. I det här föreslagna projektet kommer jag att bygga en omfattande och högupplöst molekylär atlas av mänskliga sår i olika läkningsprocesser genom att profilera och integrera multi-omics, inklusive encells-RNA-sekvensering och rumslig transkriptomisk sekvensering. Jag kommer att identifiera och validera de viktiga molekylära signaturerna för sårläkning i humana ex vivo och mus in vivo sårmodeller. Resultaten i denna studie kommer att ge inblick i dynamiska molekylära mekanismer i sårläkning av människors hud och ge en rik resurs för att utveckla potentiellt effektiva mål för kroniska sår.