Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Epidemiological studies of Hidradenitis suppurativa with special reference to prevalence, comorbidity, psychosocial factors and treatment


Huvudsökande: Lennart Emtestam
Arbetsplats: Section of Dermatology & Infectious disease, Department of Medicine Huddinge, Stockholm


Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk hudsjukdom med inflammation, knutor, fistelgångar, ärrbildning och bölder. Det är mycket litet studerat tidigare vad gäller patienter med HS och socioekonomiska faktorer (som arbete, lön, utbildning), samtidig sjukdom i andra organ (tarm, leder, fetma, högt blodtryck) och psykiatrisk sjuklighet. Vi studerar också annat som i stort sett saknas i den vetenskapliga litteraturen: hur vanligt är HS i den allmänna befolkningen? HS hos gravida? Behandlas HS korrekt i Sverige? Hur ska vi bäst gradera sjukdomens svårighetsgrad? Metoder används: 1. Tromsøstudierna, som utförs bland invånarna i norra Norge med intervjuer, enkäter, klinisk undersökning och provtagning. 2. Uppgifter från alla patienter I Sverige med diagnosen HS registrerad i öppenvårds- och slutenvårdsregister samkörs med Dödsorsaksregistret, Gravidtetsregistret, Läkemedelsregistret och LISA (socioekonomiska uppgifter). 3. Fortsatta studier av Sartorius Score, det kliniska graderingsystmet som utvecklats av forskargruppen. Studierna ger ny kunskap och leder till ett förbättrat omhändertagande av patienterna med denna vanliga, betungande och försummade sjukdom.