Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

The GPR183-oxyterol axis in psoriasis – effects on neutrophil migration and immune functions in the inflamed skin


Huvudsökande: Josefin Lysell
Arbetsplats: Medicine, Solna, Stockholm


Vi vet idag mycket om det T-cellsmedierade immunsvaret vid psoriasisinflammation men vår kunskap om hur neutrofiler spelar in i inflammationen i huden vid psoriasis är otillräcklig. Neutrofiler är ett mikroskopiskt kännetecken för psoriasisinflammation och infiltrerar underhuden i den tidiga fasen av psoriasisplackbildningen och migrerar sedan ut i överhuden och hornlagret där de bildar sterila mikroabcesser. Förutom att vara viktiga aktörer i vårt snabba, medfödda immunsystem modulerar neutrofiler också det adaptiva immunsvaret. Studier har visat att neutrofiler är viktiga medspelare i den självgenererande, cykeln av kronisk inflammation som uppstår i psoriasishud. Vissa kliniska varianter av psoriasis är uttalat mer neutrofildrivna, så kallad pustulär psoriasis. Viktigt är att även om existerande biologiska behandlingar är mycket effektiva för plackpsoriasis så är dessa pustulära psoriasisvarianter fortfarande utmanande att behandla i många fall. Vårt projekt syftar till att bättre kartlägga neutrofilers roll i psoriasisinflammation i huden och vad som styr migreringen av dessa in i huden. Vår förhoppning är att bättre kunskap om neutrofiler vid psoriasisinflammation skulle kunna leda till nya måltavlor för behandling.