Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Is contact allergy and oral inflammatory status a possible cause of impaired oral health and fibromyalgia?


Huvudsökande: Annarita Antelmi
Arbetsplats: IKVM, Malmö


Kontaktallergi är vanligt, 15-20% av befolkningen har kontaktallergi mot tex nickel. Vanligen får vi symtom av en kontaktallergi i form av ett kontaktallergiskt eksem om vi möter vårt allergen i tillräckligt hög dos, under tillräckligt lång tid, på huden. Det gynnsamma med kontaktallergi är att om allergenet minskas/ försvinner från huden försvinner också symtomen. Vi vet också att man kan bli allergisk genom exponering även via tex slemhinnan. De vanligaste symtomen från munslemhinnan är lichenoida förändringar med tex rodnad och irritation och vita strimmor lokalt i munhålan. Om man har hög känslighet för ett allergen som man äter/absorberar via slemhinnan kan man också få en systemisk reaktion dvs man får kontaktallergiska symtom inte bara lokalt där man mött allergenet utan även tex i form av utslag på andra ställen på kroppen, även symtom som värk har ibland förknippats med absorption av kontaktallergen-så kallade systemiska kontaktallergiska symtom. Kunskap om sambandet mellan kontaktallergi och systemiska symtom är mycket liten. Idag exponeras vi för många allergen -både metaller, smakämnen och parfymämnen i munslemhinnan. Kontaktallergen mot dessa kan förväntas ge lokala symtom och eventuellt systemiska om man har hög känslighet eller exponering. I det här forskningsprojektet vill vi undersöka patienter med fibromyalgi som har visat sig ha en överrepresentation av kontaktallergi för smakämnen och metaller. Vi vill undersöka om det finns ett möjligt samband mellan deras kontaktallergier, en försämrad munhälsa och sjukdomen fibromyalgi. Vi hoppas att kunskap i ämnet skall leda till bättre prevention och rådgivning avseende exponering för kontaktallergen.