Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Does aluminum aggravate the contact allergic reaction?


Huvudsökande: Ingrid Siemund
Arbetsplats: Department of Clinical Sciences, Malmö, Malmö


Allergi mot metaller tillhör våra vanligaste kontaktallergier. Aluminium är en metall som är ytterst vanlig i vår miljö. Metallen används i industrin, i dagligvaror, i kosmetika och i läkemedel t.ex. i vacciner och allergivacciner. Aluminium har flera olika effekter på och i huden, ämnet är kärlkonstringerande och agerar även som hjälpmedel (adjuvans) i vacciner där det förstärker den immunologiska reaktionen. I tidigare forskningsprojekt vid vår klinik har vi noterat att hyposensbehandlade personer som alltså exponerades för aluminium, visade färre kontaktallergier jämfört med personer som inte genomgått denna behandling. I en pilotstudie lapptestades individer med en testberedning av aluminium blandad med nickel. Testreaktiviteten för nickel ökade trots att individerna inte var aluminiumallergiska. Således skulle vi behöva öka vår kunskap om aluminium. Påverkar aluminium som immunmodulerande även den kontaktallergiska reaktionen? Kan aluminium i kosmetiska produkter som vi använder dagligen öka den allergiska reaktionen? Om vi finner att så är fallet kommer detta att påverka hur vi lapptestar och möjliggöra att vi hittar fler allergier. Vi kommer att kunna ge bättre rekommendationer för hur man använder allergen i kosmetiska produkter som innehåller bland annat aluminium, t.ex. deodoranter, som innehåller aluminium och allergenet parfym. Därigenom minskar användarnas risk att utveckla kontaktallergiskt eksem.