Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Arbetsorsakad kontaktallergi och eksem hos personal i kommunal vård och omsorg - Occupational contact allergy and eczema in community care workers


Huvudsökande: Nils Hamnerius
Arbetsplats: Department of Occupational and Environmental Dermatology, Malmö


För personalen i kommunal vård- och omsorg (KVO) har Covid-19-pandemin medfört ökad användning av tvål och vatten, handsprit och gummihandskar och munskyddsanvändning. Denna typ av hudexponering innebär risk för hudsjukdom. Medan arbetsorsakad hudsjukdom i sjukvårdsarbete är ofta förhållandevis väl studerad, saknas väsentligen kunskap om detta i KVO-arbete. Syftet är att undersöka förekomst och orsaker till handeksem och hudbesvär i ansiktet hos personal inom KVO. Den yrkesmässiga kemikaliexponeringen skall inventeras och förekomst av kontaktallergier skall undersökas. Projektet omfattar 2 delar: 1) Enkät till personalen för att värdera hur vanligt handeksem och hudsjukdom i ansiktet är, samt hur omfattande exponeringen för våtarbete och personlig skyddsutrustning är. 2) Klinisk undersökning och allergitestning med inriktning på yrkesmässig kemikaliexponering av vårdpersonal med handeksem och en kontrollgrupp utan handeksem. Vi vill se hur vanligt hudsjukdom är och undersöka möjliga samband mellan handeksem och yrkesmässig användning av tvål, handsprit och handskar, respektive mellan yrkesmässig användning av munskydd och hudsjukdom i ansiktet. Genom allergitestning kan vi också avgöra hur stor stor andel av handeksem som orsakas av allergi, och identifiera potentiella kemikalier som bör uteslutas ur arbetsmiljön. Resultaten kommer att utgöra en bas för eksemförebyggande åtgärder, både vad gäller val av produkter som upphandlas, liksom personalutbildning i dessa frågor.