Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Topical treatment of hidradenitis suppurativa with azelaic acid


Huvudsökande: Anja Pahlow Mose
Arbetsplats: Skåne University Hospital, Lund


Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med predilektion till armhålor, ljumskar och säte. Sjukdomen ger sig uttryck genom smärtsamma bölder som tömmer sig med illaluktande varigt innehåll. Symtomen, svårighetsgraden och hur sjukdomen utvecklas varierar mellan personer med HS, men alla stadier kräver behandling. Topikal klindamycin är förstahandsval vid behandling av mild HS enligt de europeiska riktlinjerna, men risken finns för antibiotikaresistens. Därför använder många kliniker azelinsyra som ett alternativ pga. dess antiinflammatoriska och keratolytiska effekter. Det finns dock inga vetenskapliga belägg för effekten av azelinsyra vid HS. Syftet med detta projekt är således att undersöka behandlingseffekten av azelinsyra vid mild HS, vilket kommer att ske i en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie. Eftersom de flesta personer med HS har relativt milda symptom och därför uteslutande behandlas med topikala läkemedel, vore vinsterna av en annan effektiv behandling än antibiotika stor.