Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Image Enhancement in Teledermoscopic Assessments of Skin Lesions: Effect on Diagnostic Accuracy


Huvudsökande: Åsa Ingvar
Arbetsplats: Department of clinical sciences, Lund


Att diagnosticera hudcancer är inte alltid lätt och feldiagnosticering är ett vanligt problem, speciellt i primärvården. Feldiagnosticeringen kan antingen leda till att hudcancer missas eller att godartade hudförändringar opereras bort. Oavsett orsakar feldiagnosticering stora konsekvenser för både patienter och hälso- och sjukvården. Teledermatoskopi, dvs distansbedömning av hudförändringar fotograferade med ett speciellt luppinstrument, ökar den diagnostiska säkerheten i primärvården genom att flytta hudläkarnas expertis till primärvårdsbesöket. Emellertid uppnås inte en lika stor diagnostisk säkerhet vid teledermatoskopi som vid ett besök hos hudläkaren. Det finns därför ett behov att förstärka den diagnostiska säkerheten vid teledermatoskopiska bedömningar och vår studie undersöker om användandet av bildförstärkande verktyg kan få den effekten. I detta syfte kommer vi att använda insamlade teledermatoskopiska fall och låta läkare, med olika nivå av erfarenhet, diagnosticera hudförändringar med och utan tillgång till bildförstärkning. Vi kommer sedan mäta om den diagnostiska säkerheten skiljer sig i de båda grupperna. Implementering av verktyg som kan förbättra den diagnostiska säkerheten vid teledermatoskopiska bedömningar kan förbättra hudcancervården på flera sätt: risken för missad hudcancer minskar, den medicinska prioriteringen förbättras, operation av godartade hudförändringar minskar vilket minskar antalet patologibedömningar, färre patienter behöver remitteras för bedömning hos hudläkare och kostnaden för hudcancervården minskar.