Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

How does genetic variation influence skin uptake and penetration of sensitizing chemicals?


Huvudsökande: Lina Hagvall
Arbetsplats: Dermatology and Venereology, Göteborg


Varje dag exponeras vår hud för många olika kemikalier i kontakt med allt från kosmetiska produkter till målarfärg. Exponering för vissa kemikalier kan orsaka kontaktallergi och misstänks även ge långsiktiga hälsoeffekter såsom ökad cancerrisk. Det därför av stort intresse att kunna följa vart kemikalier hamnar i huden, hur stort upptaget genom huden är och hur celler i huden påverkas. På senare tid har forskning kring hur våra gener påverkar huden och utveckling av hudsjukdomar ökat kraftigt. Det har nyligen visats att gener som är kopplade till atopiskt eksem också är kopplade till ett ökat hudupptag av kemikalier genom undersökning av urinprov efter exponering. I denna typ av studier har dock inte distributionen i huden av de studerade ämnena kunnat undersökas. Vi har tidigare utvecklat en metod för att undersöka kemiska ämnens upptag i och genom huden. Metoden använder överbliven hud från anonyma donatorer som genomgått bröstförminskningsoperation av medicinska skäl. Den genetiska statusen för dessa donatorer var dock okänd. Vi vill nu undersöka hudupptag, distribution i huden och utsöndring till urin av kemikalier hos personer med känd mutationsstatus för två gener viktiga för hudens barriärfunktion. Resultaten ger helt ny kunskap för hudens, och dess geners roll för upptag av kemikalier.