Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Complicated wounds: a national study on risk groups, societal impact and costs


Huvudsökande: Laura von Kobyletzki
Arbetsplats: Faculty of Medicine / Department of Clinical Sciences, Malmö, Malmö


Sårkomplikationer utgör stora problem för patienten, sjukvården och samhället. Svårläkta sår kan ha olika orsaker och drabbar 5-10 % av befolkningen någon gång i livet. Av personer som är äldre än 60 år drabbas 0-5-1.5% av bensår och upp till 10% av alla personer efter hudoperationer får en infektion. Patienter besväras av smärta, infektioner och sepsis men även problem i arbetslivet, i sociala sammanhang och höga kostnader kan uppstå. Effekten av behandlingen kan variera och det är oklart idag vilka personer som behöver mest hjälp avseende sårläkning. I detta breda och överbryggande projekt kommer vi att analysera sambandet mellan samsjuklighet, sociala faktorer och hudsår av olika etiologi, samt konsekvenser som depression och kostnader. För att undersöka vilka personer som har mest behov av intensiv behandling använder vi en databas med 8-9 000 000 personer med flera sammanlänkande register. Våra resultat ämnar ligga till grund för analyser av etiologi, sjuklighet, kostnad, och behandling av relevans för olika patientgrupper med svårläkta hudsår beroende av kön, ålder, samsjuklighet och socioekonomi. I ett vidare perspektiv så hoppas vi att resultaten komma till nytta för bättre behandling av hudsår. Detta kan leda i sin tur till förbättrad livskvalité av patienterna med hudsår.