Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Time-of flight second ion mass spectrometry on tape-stripping diagnostics of malignant melanoma


Huvudsökande: Oscar Zaar
Arbetsplats: Clinical Sciences, Gothenburg


Antalet fall av hudcancer ökar stadigt och orsakar både lidande och död. Det är av stor vikt att förbättra möjligheterna till tidig och korrekt diagnos samt utveckla nya behandlingar för att öka chanserna att patienter överlever i större grad. Tidigare forskning inom hudcancer har fokuserat på proteiner och har lett till flertalet nya läkemedel för hudcancer. På senare år har det visat sig att fettsyror har en större roll för cancerutveckling än vad som tidigare var känt. Ändringar i fettsyror kan ske fortare än hos protein och är ett expanderande forskningsfält. Vi kommer att kartlägga fettsyror i frisk hud och hudcancer med hjälp av tejpremsor som sätts på huden och analyseras sedan både via mikroskop och en teknik som kallas masspektrometri. På så sätt kan vi se vilka fettsyror som föreligger i friska celler och vilka som ses i cancerceller. Detta är mycket viktigt och kan leda till utveckling av nya läkemedel samt nya sätt att diagnosticera hudcancer – båda delarna är av nytta för patienter.