Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Distance monitoring of atypical melanocytic lesions


Huvudsökande: Johan Dahlén Gyllencreutz
Arbetsplats: Dept of Dermatology and Venereology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, Gothenburg


Termen atypisk melanocytär lesion (ungefär "avvikande pigmentcellsförändring"), förkortat AML, används när man inte kan avgöra om en pigmentfläck är ett melanom eller ett födelsemärke. För patienter med AML används uppföljning med digitala dermatoskopibilder (speciella, förstorade bilder), för att påvisa eller utesluta relevant förändring över tid. Detta förbättrar möjligheten att få korrekt behandling av tidiga melanom samtidigt som de flesta operationer av godartade födelsemärken minskar påtagligt. Metoden är väl beprövad men skapar ett stort behov av återbesökstider, då uppföljningen hittills varit sjukhusbunden. För patienterna som grupp innebär det ett stort antal resor samt för en betydande andel ett behov av att ta ledigt från jobbet. Vi vill undersöka om samma resultat och säkerhet kan uppnås om uppföljningsbilderna tas av patienterna själva eller närstående. De får använda ett enklare dermatoskop, kopplad till egen smartmobil. De fotograferar de AML som valts ut i hemmet inför återbesöket på hudmottagningen. Bilderna förs vid återbesöket över till hudklinikens datasystem. De ursprungliga bilderna jämförs med både patienternas bilder och de uppföljningsbilder som tas på sjukhuset för att se om utfallet blir det samma. Om den nya metoden visar sig fungera kan man både fria resurser till annat och patienterna slipper resor och ledighet från jobbet.