Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Repairing Innate Immunity: a novel concept for wound healing


Huvudsökande: Manoj Puthia
Arbetsplats: Division of Dermatology and Venereology, Department of Clinical Sciences, Lund


Reparation av den naturliga immuniteten: ett nytt koncept för att behandla icke-läkande sår Icke-läkande sår är ett stort problem inom hälsovården. De kan orsaka invaliditet och en påtagligt sänkt livskvalité. Efter uppstådd skada måste den naturliga immuniteten svara effektivt för att avlägsna patogener och samtidigt undvika den överdrivna inflammation som ger upphov till mer skada än nytta hos värden. Den dysfunktionella naturliga immunitetsreaktion som uppstår efter skada är en av de främsta orsakerna för icke-läkande sår. Då icke-läkande sår inte svarar på antibiotika och antiinflammatoriska läkemedel, är behandlingsalternativen av icke-läkande sår begränsade. Här föreslår vi en reparation av det naturliga immunförsvaret som ett behandlande koncept för behandling av icke-läkande sår.