Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Effect of Immunotherapy on CD8 T cell-functionality within and outside tumor environments


Huvudsökande: Poojabahen Tajpara
Arbetsplats: Department of Medicine, STOCKHOLM


Immunkontrollhämmare (ICI) har förändrat behandlingslandskapet för patienter med avancerade maligniteter såsom metastatiska melanom. Men endast 15–60% av patienterna svarar på denna behandling, vilket lämnar ett stort antal patienter som inte drar nytta av behandlingen. Istället kan icke-svarande såväl som svarande lida av orsaker till allvarliga biverkningar på grund av ett överaktivt immunsystem. Att identifiera vilka patienter som kommer att dra nytta av ICI är en stor utmaning inom cancerområdet. Detta förslag är utformat för att utforska den funktionella effekten på CD8 T-celler i friska och tumörmiljöer under ICI. Det långsiktiga målet med detta arbete är att utveckla verktyg för att förutsäga terapeutiskt svar från ICI.