Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Tuning resident T cells to restore human skin homeostasis.


Huvudsökande: Liv Eidsmo
Arbetsplats: Medicine Solna, Stockholm


Kroniska inflammatoriska sjukdomar som poriasis och vitiligo uppkommer ofta inom begränsade områden på huden och återkommer ofta på samma plats efter effektiv behandling med exempelvis lokala kortikosteroider har avslutats. Avsaknaden av botande behandling vid inflammatoriska hudsjukdomar är en källa till stor frustration för patienter och läkare. Huden utgör en aktiv barriär mot omgivningen och hudens T celler bygger upp ett lokalt minne i huden som skyddar mot återkommande infektioner och tumörer. Det krävs dock en intrikat balans av aktiverande och dämpande celler och signalsystem för att upprätthålla en frisk hud. Min forskargrupp har visat att det finns två funktionellt skilda undergrupper av minnes-T celler i den friska huden, där klistermolekylen CD49a uttrycks på celler som är ytterst effektiva producenter av cytokinet interferongamma och som effektiv dödar andra celler när de aktiverats. Dessa celler ansamlas även i hudsjukdomarna psoriasis och vitiligo, där de känner igen pigmentceller. Vi vill nu förstå hur sjukdomsspecifika T celler överlever i huden och hur de samspelar med sin omgivning för att skapa återkommande sjukdom i huden. Vi studerar vävnadsspecifika T celler från hudpatienter i olika faser av sjukdom och i relevanta djurmodeller. I detta projekt kommer vi att samarbeta med grundforskare, kliniker och läkemedelsindustrin för att öka förståelsen för grundläggande sjukdomsmekanismer. Att förstå hur immunsystemet bidrar till kronisk inflammation i huden kan leda till möjligheter att utveckla mer riktade läkemedel för användning på begränsade delar av hudkostymen under en kortare tid.