Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Cutaneous lymphoma – studies on pathogenesis and prognostic factors


Huvudsökande: Hanna Brauner
Arbetsplats: Medicin, Solna, Stockholm


Lymfom är en sorts cancer i de vita blodkropparna. Ibland uppstår lymfom endast i vita blodkroppar som sitter i huden. Det kallas för hudlymfom. Hudlymfom är en ovanlig och ofullständigt studerad sjukdom. Det finns en stor variation i hur sjukdomen yttrar sig mellan olika patienter. Hos patienter med avancerad sjukdom är femårs-överlevnaden endast 35%. Det finns många olika behandlingsalternativ, och valet styrs framför allt av hur avancerad sjukdomen är. I de flesta fall finns ingen botande behandling och sjukdomen är för många att betrakta som en kronisk sjukdom. Därför är det viktigt att undersöka långtids-effekterna av olika behandlingar. Idag har vi heller inga markörer för de patienter som kommer att utveckla avancerad sjukdom och kan inte i förväg identifiera de patienter som kommer att svara bra på behandling. Det finns därför ett stort behov av bättre prognostiska faktorer. Det är också viktigt att öka den grundläggande förståelsen för hur sjukdomen uppstår, så nya, förhoppningsvis botande, behandlingar kan utvecklas i framtiden. Vårt mål är att öka hälsan och överlevnaden hos patienter med hudlymfom, genom att med ett brett vetenskapligt grepp kombinera epidemiologiska och experimentella studier av prognostiska faktorer, sjukdomsmekanismer och effekten av behandling.