Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Exploring the roles of short peptides encoded by sORFs in skin barrier maintenance


Huvudsökande: Dongqing Li
Arbetsplats: , Stockholm


Short open reading frames (sORF) är ett vanligt inslag i prokaryota och eukarytiska genom, men deras kodningspotential är allmänt ignoredad. Nyligen bevis visar att bestämda sORFs faktiskt översätts till små polypeptider. Dessa peptider är ofta biologiskt relevanta genom att de krävs för olika cellulära processer inklusive reglering av tumörenergimetabolism, epitel till mesenkymal övergång av cancerceller och differentiering. Hud fungerar som den första skyddsbarriären mellan organismen och den yttre miljön. Mycket av barriärfunktionen tillhandahålls av de yttre lagren av den stratifierade överhuden, vars störning kan få allvarliga konsekvenser, som t.ex. atopisk dermatit (AD). De övergripande målen med detta förslag är att identifiera sORF-kodade korta peptiderna och att dechiffrera sina roller i keratinocytdifferentiering och patogenes av atopisk dermatit. I min preliminära data sORF:er med kodande potentiell i keratinocyter är identifierat av ribosomprofilering och masspektrometriprofilering genererade korta peptiderna trypsiniserade fragmentens spektrum. Vidare hittade jag en hudspecifik lång icke-kodande RNA (lncRNA) som kodar en ny kort peptid (som är) dysreglerad i atopisk dermatit och det är aktivt involverad i keratinocytdifferentiering. Det lyckade genomförandet av våra mål kommer att öka den vetenskapliga kunskapen om mänskligt genom och ge insikt som kommer att förbättra atopisk dermatitdiagnos, behandling och förebyggande.