Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Assessment of Quality of life in children with atopic eczema


Huvudsökande: Laura von Kobyletzki
Arbetsplats: SUS, Malmö


Atopiskt eksem (AE) är den vanligaste inflammatoriska barnsjukdomen och upp till 20% av alla barn drabbas. Patienter med AE kan besväras av klåda och sömnproblem förutom själva eksemutslaget. AE är också associerat med astma, allergisk snuva och ADHD och kan leda till höga kostnader för drabbade familjer såväl som för samhället. Trots ett mångtal behandlingsmöjligheter av AE är behandlingseffekten oftast osäker. Detta beror delvis på att instrumenten som mäter effekten av behandlingen oftast inte är validerade på ett tillfredsställande vis, dvs. behandlingseffekten kan över- eller underskattas. Vi kommer att analysera sambandet mellan livskvalitet och AE hos barn. Data kommer från Värmlands kommunens elevhälsodatabas från elevers hälsobesök hos skolsköterskor och hälsoenkäter som elever och föräldrar fyllt i inför hälsosamtalet hos skolsköterskorna. Våra resultat ämnar ligga till grund för att utforma ett livskvalitetsinstrument för barn med eksem. Detta kan leda i sin tur till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patienter och även att man kan styra studier mot ett tydligare mål; och även jämföra olika behandlingar avseende en effekt som anses relevant för patienter. I ett vidare perspektiv så hoppas vi att resultaten kan komma till nytta för andra barn med AE genom att optimera kvalitén på, och ett bättre omhändertagande av patienterna med AE, särskild med hänsyn till förbättring av livskvalitén.