Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Molecular and functional characterization of novel candidate genes for Atopic dermatitis and Psoriasis


Huvudsökande: Isabel Tapia Paez
Arbetsplats: Dermatology and veneorology, Stockholm


Atopisk dermatit (AD) och psoriasis är två vanliga inflammatoriska sjukdomar som påverkar huden. Båda är komplexa sjukdomar med en stor ärftlig komponent i samspel med miljöfaktorer. Genetiska varianter s.k. SNPar som är associerade till komplexa sjukdomar ligger ofta i icke-kodande DNA. Det är svårt att identifiera vilka gener som påverkas av dessa varianter; bara en tredjedel av associerade SNPar påverkar reglering av närmaste gen. En orsak är att DNA-strängen i cellkärnan är packad och regioner som är långt ifrån varandra kan vara nära varandra pga. av kromatin veckning. På så sätt kan SNP-bärande regioner påverka reglering av gener som ligger flera miljoner baser ifrån. För att kartlägga dessa interaktioner i hudceller, har vi använt capture Hi-C metoden med prober som innehåller AD och psoriasis SNPar. Vi har lyckats hitta flera nya gener, som just nu utvärderas som kandidatgener. Vi prioriterar gener som uttrycks i hudceller och som ändrar genuttryck i lesionalhud. Vi kommer att använda cellmodeller, genotypning såsom modellorganism. Våra preliminära resultat i zebrafisk påvisar att genetisk modifiering av två kandidatgener ger avvikelser i hudbarriären. Att identifiera gener som är viktiga för korrekt uppbyggnad och funktion i huden kan leda till nya mål för behandling av både AD och psoriasis.