Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Functional consequences of heterogeneity of CD177 expression on neutrophils in Psoriasis


Huvudsökande: Josefin Lysell
Arbetsplats: Medicine, Solna. Dermatology Unit., Stockholm


Neutrofiler är den vanligaste immuncellen i vårt blod och neutrofiler i huden är ett mikroskopiskt kännetecken för psoriasis liksom i tarmen vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Att neutrofiler har betydelse för inflammationen vid Psoriasis och IBD är klarlagt men inte exakt hur. Huruvida subtyper av neutrofiler med olika immunologiska funktioner skiljer sig hos patienter med inflammatoriska sjukdomar vet vi idag lite om. Tillsammans med forskare inom IBD har vi undersökt fördelning och subtyper av neutrofiler vid Psoriasis och IBD. Våra data visar att dessa patienter har signifikant lägre nivåer av en subtyp av neutrofiler som uttrycker CD177 protein. Antalet CD177+ neutrofiler korrelerade även med svårighetsgrad av inflammation och typ av psoriasis (guttat vs. plack). Funktionella aspekter av CD177-uttryck är inte klarlagt men studier visar att det kan ha betydelse för neutrofilernas antibakteriella kapacitet och upprätthållandet av en normal barriärfunktion. Denna subtyp av CD177+ neutrofiler verkar således ha funktioner som kan vara av betydelse för inflammatoriskt svar på bakterier och upprätthållandet av barriären i hud och tarm, funktioner som är högst relevant att studera vidare vid sjukdomar som Psoriasis och IBD. I vårt projekt vill vi studera betydelsen av dessa skillnader i antal och även funktionella skillnader mellan CD177+ och CD177- neutrofiler i hud och blod vid Psoriasis.