Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Pharmacogenetic study of Swedish psoriasis patients to identified target genes that may be promising in predicting treatment response to biologics.


Huvudsökande: Pernilla Nikamo
Arbetsplats: Medicin Solna, Stockholm


Psoriasis är en vanlig kronisk sjukdom där immunförsvaret spelar en central roll. Sjukdomen drabbar mellan 2-3% av världens befolkning. Det finns många olika former av psoriasis. De vanligaste formerna är plack, guttat, invers, pustulär och erytrodermisk psoriasis och psoriasis artrit (PsA), som associerar olika med genetiska och miljöfaktorer. Variationer i tidpunkten för sjukdomens början, varaktighet, lokalisering och associering med psoriasis verkar korrelera olika beroende av genetiska variationer. Medicinering för behandling av svår psoriasis syftar till att reglera immunsystemet. Vi kommer att studera om effekten av att hämma IL-17, IL-17A, TNF, IL-12 och IL-23 är beroende av variationer i dessa gener. En Genome Wide Exome Sequencing kommer också att utföras på våra nordiska PAM-patienter samt undersöka variationer i copy number variation (CNV) i PAM. Farmakogenetik behandlar skillnader i effekt av läkemedel orsakade av genetisk variation.