Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Metabolic Reprogramming in Wound Healing


Huvudsökande: Mansi Manchanda
Arbetsplats: Dermato-Venereology Division, Dep. Medicine Solna, Stockholm


Kroniska bensår hos äldre är ett enormt medicinskt problem som står för 2-4 % av sjukvårdskostnaderna. Sårläkning är en energikrävande process, men det är inte känt hur olika typer av ämnesomsättning i cellerna ändras i normal sårläkning samt i kroniska bensår. Målet för detta projekt är att undersöka metabola förändringar i normala och i svårläkta sår jämfört med intakt hud. För att avgöra huruvida cellulär ämnesomsättning påverkas i sår har vi gjort pilotexperiment där vi analyserat uttrycket av en mängd olika metabola gener i sårbiopsier från patienter och friska frivilliga äldre. Vi fann att flera centrala metabola vägar är förändrade i kroniska bensår. För att förstå dessa förändringar är det emellertid avgörande att mäta sk metaboliter, dvs de molekyler som är själva ämnesomsättningen och som flödar i olika metabola vägar i cellen. Detta kommer att göras med metabolomics, en metod som grundar sig i mass-spektrometri. Vidare, för att avgöra hur de olika metabola vägarna påverkar sårläkning kommer vi att modulera dessa med läkemedel i två olika sårläkningsmodeller. Denna studie kan öka vår kunskap om ämnesomsättningens roll i sårläkning och på sikt ha betydelse för utveckling av nya behandlingar.