Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Beyond the code: revealing the core microRNA-mediated gene regulatory networks in human skin wound healing


Huvudsökande: Ning Xu Landén
Arbetsplats: Dept. of Medicine Solna, Stockholm


Kroniska icke-läkande sår (CW) är en vanlig och allvarlig sjukdomgrupp, och en effektiv målriktad terapi saknas för nuvarande. MicroRNA (miR) är en grupp korta RNA molekyler som kan reglera uttrycket av andra gener, vilket påverkar proteinuttryck och ändrar cellfunktioner. Våra tidigare studier har visat att miR: er är viktiga aktörer i flera steg i hudsårläkning. Målet med vårt arbete är att utveckla en ny metod baserad på miR vilket lämpar sig för sårbehandling. För att uppnå detta planerar vi att karakterisera uttrycket av alla gener både i mänskliga sår som läker normalt och i CW. Vi kommer att konstruera ett nätverk som innehåller miR och deras mål-gener som uttrycks på olika sätt mellan normala sår och CW, baserat på deras uttrycksmönster och sekvensegenskaper. Vi kommer att fokusera på MiR som har flesta anslutningar i detta nätverk och testa om de kan påverka cellfunktioner som är kritiska för sårläkning. Från dessa funktionella analyser som utförs i mänskliga hudceller, kommer vi att välja miRs eller miR-kombination med mest uppenbara effekter, för att visa de underliggande molekylära mekanismerna med hjälp av biokemiska metoder och utvärdera deras terapeutiska effekt och säkerhet i sårmodeller. Denna studie kommer att påskynda processen för att utveckla miR-baserade sårbehandlingar.