Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Contact allergy to Medical Devices for type 1 diabetes patients


Huvudsökande: Martin Mowitz
Arbetsplats: Skåne University Hospital, Malmö


De senaste åren har användning av glukossensorer och insulinpumpar möjliggjort förbättrad blodsockerkontroll för diabetiker. Dessvärre upplever en stor del av användarna hudbiverkningar. Kontaktallergi mot isobornylakrylat, som finns i limmer i produkterna, är en av huvudorsaken till dessa reaktioner, men det finns också andra allergen i produkterna. Ett oväntat fynd är att en betydande andel av IBOA-allergiska patienter även reagerar för växtämnen, så kallade sesquiterpenlaktoner (SL), som finns i korgblommiga växter. Hur vanligt det är med kontaktallergi mot sensorer och pumpar är i dagsläget okänt eftersom de siffror som hittills rapporterats enbart baseras på patienter utredda vid hudkliniker. Målet med detta projekt är att genom en enkätundersökning hos diabetespatienter undersöka förekomsten av hudreaktioner samt att med allergitester utreda förekomsten av kontaktallergi. Ämnena som testas baseras på fynd från kemiska analyser av sensorer och pumpar. Vi kommer också att undersöka om diabetespatienter med SL-allergi får hudbesvär när de hanterar eller äter SL-innehållande växter eller produkter. Genom en ökad kunskap om vilka ämnen som orsakar kontaktallergi mot sensorer/pumpar kan vi förbättra allergi-diagnostiken och möjligheten att ge råd om alternativa produkter för allergiska individer. På längre sikt kan denna kunskap leda till att mindre allergiframkallande produkter kan tas fram.