Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Regulatory RNAs in wound-edge keratinocytes: new perspectives towards treating chronic non-healing wounds


Huvudsökande: Minna Piipponen
Arbetsplats: Devision of Dermatology and Venereology, Department of Medicine Solna, Stockholm


Regulatoriska RNA i sårläkning - nytt perspektiv på behandling av kroniska icke-läkande sår? Sårläkningsprocess efter en akut sårskada är viktigt för att kunna återställa den skyddande hudbarriären. Problem med sårläkningsprocessen kan leda till kroniska icke-läkande sår, vilket är ett bemärkt och långsiktigt hälsoproblem hos äldre, särskilt hos patienterna med venös insufficiens eller diabetes. I detta projekt vill vi studera långa icke-kodande RNA:er (lncRNA) som är viktiga genregulatorer i olika biologiska processer. Det är dock okänt hur de här mekanismerna påverkar sårläkningen. Vi vill undersöka kromatinmodulering i keratinocyterna som finns i sårperiferi i olika faser av en normal sårläkning och jämföra det med kroniska icke-läkande sår. Genom att kombinera detta med genuttrycksmönster får vi en bättre insikt av hur lncRNA:er bidrar i sårläkningsprocessen. Vi vill vidare karakterisera de molekylära mekanismerna av utvalda lncRNA:er i keratinocyter och i en epitelial sårläkningsmodell. Förhoppningsvis ger en detaljerad analys av lncRNA-reglering och deras interaktionsnätverk en ny bas för utveckling av nya effektiva behandlingar för kroniska sår.