Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Can fusion ex-vivo fluorescence reflectance confocal microscopy – a novel diagnostic method – challenge conventional skin histopathology for skin tumour diagnosis and perioperative margin assessments?


Huvudsökande: Kari Nielsen
Arbetsplats: Clinical Sciences, Lund, Dermatology, Lund


Hudcancerincidensen i Sverige är bland de högsta i världen. Nya, snabbare, men fortsatt säkra diagnostiska metoder behövs. Idag är praxis att ljusmikroskopiskt undersöka vävnadsprov för att bekräfta hudtumördiagnos och tumörradikalitet på mikroskopisk nivå. Inför ljusmikroskopi krävs omfattande förberedelser av vävnadsprovet. Prepareringsmetoderna är personal- och resurskrävande. Vanligen tar det 2 till 8 veckor innan patologisk anatomisk diagnos (PAD) svaras ut. Med ett ex-vivo flourescens-reflektans-konfokallasermikroskop (FRCM) kan man digitalt, med olika laservåglängder och reflektans- respektive flourescens-inställning fusionerat (kombinerat), ”snitta upp” och avbilda färska vävnadsprov. Med digital färgning efterliknas bilden av ett på objektglas monterat haematoxylin- och eosinfärgat vävnadsprov, men varken formalinfixering, paraffinbäddning eller nedsnittning behövs. Förberedelsen och avbildningen i FRCM tar 10 minuter och sker på hudkliniken, i omedelbar anslutning till att vävnadsprovet tas eller operation utförs. I studien utvärderas om dermatologer respektive patologer på ett korrekt och säkert sätt kan tolka FRCM-bilder av vävnadsprov från olika hudtumörer. Kan man omedelbart sätta rätt diagnos och/eller bedöma om tumören har blivit radikalt borttagen vid kirurgi? Diagnosjämförelser görs mot PAD. Tekniken med "fusionerad" ex-vivo FRCM är ny och ännu närmast obeforskad. Om diagnosbesked kan ges och rätt behandling påbörjas, omedelbart efter FRCM-diagnostik på hudklinik, förväntas tids- och resursvinsten bli stor samt patientoron minska.