Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Concordance and discordance of chlamydia strains in the rectum and endocervix and possible relations to practice of anal sex and fellatio.


Huvudsökande: Lars Falk
Arbetsplats: , Linköping


Klamydia är den vanligast rapporterade sexuellt överförda infektionen. Andelen rapporterade fall bland kvinnor är 57% (Sverige). Forskningsstudier där kvinnor själva tog prover från slidan och analöppningen visade en hög andel klamydiapositiva prov från anus även hos kvinnor som aldrig hade haft analsex. Kontamination av provpinnar kan dock inte uteslutas. Djurförsök visade att klamydia kunde transporteras genom hela magtarmkanalen från mun till ändtarm. Klamydia i ändtarmen kan vara en reservoar för genital klamydia. Oralsex (fellatio) är vanligt förekommande, men även i mindre utsträckning analsex. Syftet med denna studie är att studera förekomst av klamydia i livmodertapp och ändtarm samt om bakterien är identiskt lika, samt att studera möjlig koppling mellan analsex respektive fellatio till klamydia i ändtarmen. Studien startade i augusti 2019 på STD-mottagningarna i Linköping, Norrköping och Jönköping. Prover tas från anus, genom barnproktoskop från ändtarmen samt från livmodertappen. Genom avancerad och precis klamydiadiagnostik jämförs positiva prover från ändtarm och livmodertapp om de är identiskt lika eller inte. Om inte identiska klamydiastammar skulle det kunna finnas ett samband mellan både analsex om detta förekommit eller fellatio (och eventuell koppling till sperma i munnen). Visar denna studie att klamydia är vanlig i ändtarmen bör fler kvinnor testas med tanke på detta.