Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Hyperspectral imaging for the development of machine-learning algorithms for automated skin lesion classification


Huvudsökande: John Paoli
Arbetsplats: Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, Göteborg


Hyperspektral avbildning för utveckling av algoritm för automatisk diagnostik av hudtumörer På Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset planeras en studie för att undersöka om en ny snabb och säker diagnostisk teknik kallad ”hyperspektral avbildning” kan hjälpa oss att diagnostisera hudcancer i tidigt skede och skilja hudcancer från godartade hudförändringar. Hyperspektral avbildning görs med en ny typ av kamera som tar ett stort antal bilder på hudförändringar med ofarliga ljusvåglängder inom loppet av några sekunder. Genom att samla in ett stort antal hyperspektralbilder på de åtta vanligaste kategorierna av godartade och elakartade hudtumörer (100-200 stycken av varje typ) kommer vi att kunna utveckla en preliminär algoritm för automatisk diagnostik av hudcancer. Algoritmen är en typ av artificiell intelligens som bygger på maskin inlärning, en metod där man lär en dator att klassificera bilder i olika diagnostiska kategorier. Algoritmen kan användas av hudläkare, allmänläkare och andra läkare för att förbättra deras diagnostiska säkerhet vid bedömning av patienter med misstanke om hudcancer.