Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

The incidence and prognosis of cutaneous malignant melanoma in situ in a large, population-based study


Huvudsökande: Magdalena Claeson
Arbetsplats: Institute of Clinical Sciences, Gothenburg


Förekomsten av malignt melanom ökar i världen och en stor del av ökningen består av att fler tumörer upptäcks tidigt, t ex i förstadiet ”melanom in situ” (MIS). För att förhindra att patienter dör är tidig upptäckt mycket viktig. För att kunna bedöma effekten av hudcancerprevention är det viktigt att följa ökningen av tidigt upptäckta tumörer. MIS anses generellt inte kunna leda till patientens död. Det finns dock flera studier som visar att MIS i sällsynta fall kan leda till metastaser, p.g.a. att tumören inte opererats bort med tillräckligt stor marginal och kvarlämnade tumörceller har spridit sig. Vi vill nu analysera ökningen av MIS i staten Queensland, Australien – ett område som liksom Sverige har hög förekomst av melanom. Genom att genomföra en stor, befolkningsbaserad studie med data från Queenslands cancerregister från 1982 och framåt vill vi beskriva patienterna med MIS närmare, med avseende på kön, ålder, tumörens kroppslokal och histopatologisk typ. Vidare vill vi undersöka om patienter har dött av MIS. Studieresultaten bidrar till bättre förståelse för vilka patienter som drabbas av MIS och ger kunskap om ökningen av MIS. Dessutom, om dödstalen för MIS är låga talar det för att MIS behandlas adekvat idag, med rådande rekommendationer för operationsmarginaler.