Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Circular RNAs in wound healing: new perspectives towards treating diabetic foot ulcers


Huvudsökande: Manika Vij
Arbetsplats: Department of Medicine and Venereology, Center for Molecular Medicine, Karolinska Institute, STOCKHOLM


DFU är den vanligaste formen av kroniska sår som ofta är förknippade med hög amputationshastighet. DFU: s molekylära patogenes förblir dåligt förstådd, vilket hindrar utvecklingen av effektiva behandlingar. Cirkulär RNA (cirkRNA) är en ny klass av RNA som nyligen upptäckts att uttryckas i stor utsträckning i eukaryoter. Emerging evidence indikerar att de kan forma genuttryck genom att titrera mikroRNA, reglera transkription och störa splicing, vilket således effektivt utvidgar diversiteten och komplexiteten hos eukaryota transkriptomer. Emellertid är uttrycket och funktionen av cirkRNA i hud sårläkning helt okänd. Undersökning av cirkRNA kommer att öka vår förståelse för sårläkningsprocessen, vilket kan leda till identifiering av nya terapeutiska mål för kroniska icke-helande sår. Ny användning av peptidbaserade nanokomplex för liten RNA-tillförsel till celler är ett relativt nytt tillvägagångssätt med stort löfte på grund av peptidernas mångfacetterade egenskaper inklusive inriktningsförmåga, brist på signifikanta immunsvar och deras förmåga att övervinna begränsningar av befintliga metoder. I detta projekt avser vi att använda dessa agenter för att lokalt leverera de nya identifierade cirkulära RNA-molekylerna, som nanokomplex till huden och utvärdera dess terapeutiska potential. Således kan denna studie ge en grund för att utveckla nya RNA-baserade terapier för att behandla DFU.