Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Diagnostic and prognostic strategies in cutaneous malign melanoma


Huvudsökande: Ada Girnita
Arbetsplats: Bioclinicum, Stockholm


Melanoma incidens ökar konstant i Sverige och har en hög spridning förmåga med kopplad dålig prognos när den har hunnit sprida sig i kroppen. Nya moderna mediciner (B-RAF-hämmare läkemedel) inducerar minskning i B-RAF positiva tumörer vilket utgör en vändpunkt i behandlingen av denna sjukdom. Ändå är effekten relativ kort på grund av läkemedelsresistens utveckling. Melanoma celler är beroende av s.k. RAS / RAF / MEK / MAPK-signalering. Om BRAF slutar fungera, melanomet utvecklar ett alternativ signalering väg, som omfattar en ”omkoppling”, som gör att tumören fortsätter att använda MAPK för överlevnad samt resistens. Syftet med denna studie är därför att kartlägga tumörcellerna växtsätt i huden och i cellodling, ser hur dessa påverkas av omkopplare och beskriva nya sätt att utnyttja delarna i denna omkopplare som biomarkörer eller terapeutiska mål i malignt melanom. Vi kommer att använda både normala och maligna melanom cellinjer genetiskt modifierade att uttrycka eller inte proteiner av intresse, en 3D-melanom cellmodell och vävnadsprover from patienter. Vi kommer att försöka utöka effekten av BRAF hämmare genom kombination med andra läkemedel som verkar på kompensatoriska tumör-överlevnadsvägar. Detta är en mycket lovande strategi för uppteckning av nya hög specifika läkemedel för sprid melanom behandling.