Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Keratinocyte enucleation – a novel mechanism of importance in inflammation and autoimmunity


Huvudsökande: Ole Erik Sørensen
Arbetsplats: Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lund


Hornlagret - det yttersta skyddande skikt av huden- är som en mur som består av döda kärnlösa celler som utgör ”murstenen”. För att bilda denna mur måste hudens celler alltså förlora sina kärnor. Men hur hudens celler förlorar sina kärnor för att bilda hornlagret har varit totalt okänt. Vi har utvecklat en experimentell modell som för första gången gör det möjligt att studera hur hudens celler förlorar sina kärnor. Våra data visar att hudens celler utsöndrar kärninnehållet som efteråt bryts ned utan för cellerna. Vid autoimmune hudsjukdomar finns cellkärnorna kvar i hornlagret. Detta kalls för parakeratos. Med hjälp av vår nya experimentella modell har vi hittat att dessa cellkärnor i hornlagret vid parakeratos egentligen är rester av kärninnehåll som finns utan för cellerna. Dessa rester av kärninnehåll kan enligt vår hypotes orsaka inflammation och bidra till utveckling av autoimmune sjukdomar. För att följa upp dessa observationer önskar vi undersöka: • Hur kärnutsöndringen bidrar till bildningen av hornlagret • Hur kärnutsöndringen är reglerad • Processer som styr nedbrytningen av kärninnehållet utan för cellerna. • Om utsöndrade (parakeratotiska) kärnorna i hornlagret bidrar till inflammation. • Betydelsen kärnutsöndringen i huden har för utveckling av autoantikroppar och sjukdom vid systemisk lupus erythematosus