Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Systemic immune mechanisms in psoriasis


Huvudsökande: Deepti Verma
Arbetsplats: , Linköping


Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar c:a 3 procent av befolkningen. Det finns en tydlig ärftlig komponent. Sjukdomen kännetecknas av en intensiv celldelning av de yttersta hudcellerna, en ökad mängd inflammatoriska celler i huden och nybildning av blodkärl. På senare tid har det uppmärksammats att psoriasis är associerad med ökad kardiovaskulär sjuklighet. Vår forskning syftar till att förstå sjukdomens orsaker med målet att få nya infallsvinklar för behandling av psoriasis. I projektet söker vi markörer för den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom i psoriasis och studerar mekanismerna för den systemiska inflammationen i psoriasis. Vi studerar också hur ärftliga förändringar bidrar till den systemiska inflammationens uppkomst. Vi studerar bland annat hur de inflammatoriska proteinerna uttrycks i olika vävnader i psoriasis, hur de uppregleras och om de uppregleras av immunämnen specifika för psoriasis. I projektet använder vi moderna molekylärbiologiska och molekylärgenetiska metoder. Vi använder också flödescytometri och musmodeller. Genom att studera den systemiska inflammationen, söker vi finna biomarkörer för den ökade kardiovaskulära risken vid psoriasis. Dessa resultat kommer kunna påverka framtida vårdprogram för psoriasis genom att en värdering av kardiovaskulär risk påverkar val av terapi vid psoriasis.