Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Investigation of the functional role of lncRNA- RP11-295G20 in psoriasis


Huvudsökande: Ankit Srivastava
Arbetsplats: Medicine, Stockholm


Psoriasis är en vanlig kronisk inflammatorisk hudsjukdom med rodnade, fjällande hudförändringa. Psoriasis är en av de vanligaste hudsjukdomarna i Norden som drabbar ca 3-4% av befolkningen. Både ärftlighet och miljö bidrar till uppkomst av psoriasis men patogenesen är inte fullständigt klarlagd. Keratinocyter, hudens epitelceller, utsöndrar inflammatoriska mediatorer som leder till rekrytering av immunceller till huden, som i sin tur aktiverar keratinocyterna som utsöndrar ännu mer inflammatoriska mediatorer, som leder till en ond cirkel av kronisk inflammation. Under senaste åren har det kommit nya behandlingar men det finns ingen botande behandling. Långa icke-kodande RNA (long non-coding RNA, lncRNA) är regulatoriska RNA molekyler som inte kodar för protein men reglerar cellulära funktioner genom att reglera andra gener. Vi har nyligen visat att lncRNA nivåer är förändrade i keratinocyter vid psoriasis. En av de lncRNA vi har identifierat är RP11-295G20, som har högre nivå i hudcellerna vid psoriasis. Inom detta projekt kommer vi att karaktärisera RP11-295G20. Vi kommer att undersöka vilka faktorer som reglerar dess uttryck. Vi kommer även att modulera RP11-295G20 nivåer i keratinocyter och undersöka vilka cellulära funktioner och gener påverkas. Resultaten från projektet kommer att bidra till bättre förståelse av de bakomliggande molekylära mekanismerna vid psoriasis.