Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

ER stress in chronic leg ulcers: a novel treatment strategy?


Huvudsökande: Jakob Wikström
Arbetsplats: Dermato-Venereology Division, Dep. Medicine Solna, Stockholm


Bakgrund: Kroniska bensår är ett stort medicinskt problem men dessa vanliga patienter saknas idag till stor utsträckning på Karolinska universitetssjukhuset pga högspecialiseringen. För att möjliggöra vår forskning ämnar vi samarbeta med en kärlkirurgisk mottagning som har ett stort flöde av bensårspatienter. Vid sårläkning när vävnaden återuppbyggs har cellerna ett stort behov av proteintillverkning för att bygga nya celler och intercellulärsubstans. Många proteiner behöver för att fungera veckas till särskilda 3D-strukturer efter att de tillverkats. Denna veckning sker i det endoplasmatiska nätverket (ER). Flera cellulära stresstillstånd som är vanliga i sårets mikro-miljö leder till ansamling av oveckade eller felveckade proteiner i ER vilket orsakar ”ER stress”. Högre stående celler har ett signalsystem för att hantera ER stress kallat det ”oveckade proteinsvaret” (UPR). Mild UPR-aktivering har en fördelaktig balanserande effekt; alltför kraftig UPR leder till celldöd. Hypotes: Sårläkning kan förbättras genom att balansera ER stress. Arbetsplan: Först kommer vi avgöra nivån av ER stress i humana kroniska bensårsprover. Sedan kommer vi genomföra mekanistiska studier på ER stress och UPRs roll i sårläkning i cellkultur. Slutligen kommer vi studera hur ER stress påverkar sårläkning i en musmodell transplanterad med mänsklig hud. Betydelse: Identifiera nya behandlingar för bensår.