Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Studies on host-pathogen interactions in wounds as a conceptual base for biomarker discovery and therapy development


Huvudsökande: Mariena van der Plas
Arbetsplats: Clinical Sciences, Lund


Olika typer av svårläkta bensår resulterar i ett stort lidande för patienterna och höga kostnader för samhället i stort. I Sverige finns det för nuvarande omkring 50000 människor med en eller flera svårläkta sår, vilket kostar samhället miljardbelopp varje år. Dessa sår drabbar mestadels människor över 60 år och utbredningen av dessa sår förväntas öka med 6-9% årligen beroende på en åldrande befolkning och en ökande utbredning av diabetes och övervikt. Pseudomonas aeruginosa asssocieras med svåra infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar och allvarliga sjukdomar samt hos individer med brännskador och svårläkta bensår. Trots att Pseudomonas kan orsaka en allvarlig inflammation vid akuta infektioner, ger förekomsten av bakterien i svårläkta sår ofta upphov till en såryta utan synbara spår av inflammation eller djupare infektion. Orsakerna till denna skillnad är idag okänd. Vi ämnar i detta projekt fokusera på patogenesen vid svårläkta sår med betoning på hur Pseudomonas förhindrar normal sårläkning och modulerar vårt immunsystem. Vi kommer också fokusera på att upptäcka biomarkörer i sår för att bättre kunna förutsäga sårläkning. Ökad kunskap om Pseudomonas och olika strategier för hur bakterier kan påverka inflammationsprocessen kommer öka möjligheterna för oss att definiera nya behandlingsstrategier, öka kostnadseffektiviteten och höja livskvaliteten hos patienterna.