Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Investigation of non-coding RNAs in squamous cell carcinoma: focus on the oncogenic role of PVT1


Huvudsökande: Andor Pivarcsi
Arbetsplats: Institutionen för Medicin, Solna, Stockholm


Skivepitelcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige. Senaste decenniers forskning har visat att en stor del av vår genom inte kodar för protein, utan ger upphov till så kallade icke-kodande RNA som har till uppgift att reglera andra gener. Icke-kodande RNA påverkar de flesta biologiska processerna i cellerna och har därigenom stor betydelse för utveckling av organ men även för sjukdomar, såsom cancer. Vi har nyligen visat förändrat uttryck av flera icke-kodande RNA vid skivepitelcancer. En av de icke-kodande RNA molekyler med mest kraftigt förhöjt uttryck vid skivepitelcancer är PVT1. Syftet med detta projekt är att studera funktionen och regleringen hos PVT1 för att förstå dess roll vid hudtumörutvecklingen och cancertillväxten. Vi kommer att studera uttrycket av PVT1 i olika stadier/former av hudcancer. Dessutom kommer vi att studera vilka funktioner PVT har i tumörcellen i cellkultur, och även i djurmodeller. En viktig del av vårt projekt är att undersöka om hämning av PVT1 kan öka tumörcellernas känslighet mot cellgifter om de ges i kombination. Denna studie kommer att ge nya kunskaper om funktionen för PVT1 som kan leda till utvecklingen av nya läkemedel mot hudcancer eller öka effektiviteten hos redan existerande behandlingar.