Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Exploring novel short peptides from noncoding RNA world in skin barrier maintenance


Huvudsökande: Dongqing Li
Arbetsplats: Dept. of Medicine, Stockholm


Icke-kodande RNA (ncRNA) definieras som RNA-molekyler som inte kodar för proteiner, men nya bevis har visat att peptider/proteiner kodade av ncRNAs faktiskt existerar och innehåller vanligtvis mindre än 100 aminosyror. Korta peptider är viktiga regulatorer av fysiologi, utveckling och metabolism, men deras detektion hindras av deras små storlek och låg överflöd. Dessa korta peptider representerar även lovande läkemedelsmål eller biomarkörer. Huden fungerar som den första skyddsbarriären mellan organismen och den yttre miljön. Mycket av barriärfunktionen tillhandahålls av de yttre skikten av stratifierad epidermis, vars störning kan ha allvarliga konsekvenser inklusive atopisk dermatit (AD). De övergripande målen med detta förslag är att identifiera de icke-kodande RNA-härledda korta peptiderna och att dechiffrera sina roller vid differentiering av keratinocyter och patogenesen hos atopisk dermatit. För att uppnå målen har vi skapat en lista över humana hudspecifika uttryckta lncRNA. I kombination med ribosom profileringsdata fann vi en hudspecifik lncRNA kodar för en kort peptid som dysreguleras i atopisk dermatit och är aktivt involverad i keratinocytdifferentiering. Den framgångsrika genomförandet av våra mål kommer att öka vetenskapliga kunskapet om mänskliga genomet och kommer att ge insikter som skulle kunna förbättra diagnosen, behandlingen och förebyggandet av atopisk dermatit.